skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instant promotions

Sugars Bradley J.

New York : McGraw-Hill, c2006. - (659.1 SUG 2006) - ISBN0071466657 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Instant promotions
 • Tác giả: Sugars Bradley J.
 • Chủ đề: Advertising campaigns; Quảng cáo; Tiếp thị
 • Mô tả: Introduction -- How to use this book -- Charlie learns the power of promotion -- Press releases -- Direct mail -- Brochures -- Flyers -- Business cards and letterheads -- Writing "killer" headlines -- Creating powerful offers -- Getting into action.
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Sugars, Bradley J. Instant success series.
 • Nơi xuất bản: New York : McGraw-Hill
 • Năm xuất bản: c2006
 • Định dạng: xx, 157 p. : ill. ; 23 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0071466657 (alk. paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...