skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine

COMREC Studies in Environment and Development, 2013

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501774

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Från matproduktion till gastronomi
  • Tác giả: Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine
  • Chủ đề: Agricultural Sciences ; Agricultural Science, Forestry And Fisheries ; Food Science ; Lantbruksvetenskaper ; Lantbruksvetenskap, Skogsbruk Och Fiske ; Livsmedelsvetenskap ; Social Sciences ; Social And Economic Geography ; Samhällsvetenskap ; Social Och Ekonomisk Geografi
  • Là 1 phần của: COMREC Studies in Environment and Development, 2013
  • Mô tả: Antologin Från matproduktion till gastronomi belyser aktuella frågor kring livsmedel och måltider. Förändringarna inom detta område illustrerar på flera sätt dagens samhällsutveckling. Boken består av tre tematiska delar.”Strukturella förändringar och aktuella trender” tar upp efterfrågemönster, institutionella förhållanden, interaktion mellan olika aktörer och varumärkesstrategier. Fokus ligger på småskalig livsmedelsproduktion.”Måltider och måltidskultur” tar upp kulturella och sociala faktorer bakom förändringar av popularitet, status etc. hos olika livsmedel. Här behandlas också betydelsen av miljön kring måltiden och av restaurangsektorns utveckling.”Maten och naturen” tar upp hur lokalproducerade livsmedel påverkas av naturmiljön på produktionsplatsen och hur deras lokala identitet kan användas i marknadsföringen. Vidare behandlas hur lokal produktion kan gynna naturvården i odlingslandskapet.
  • Nhan đề liên quan: Series: COMREC Studies in Environment and Development; 7
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501774

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...