skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering

Zeeman, Grieto ; Beer, M.

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2012, Vol.90(4), pp.253-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: 10.1007/s12508-012-0094-9

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering
  • Tác giả: Zeeman, Grieto ; Beer, M.
  • Chủ đề: tobacco control ; historical study ; organizational structure ; efficacy ; Netherlands
  • Là 1 phần của: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2012, Vol.90(4), pp.253-261
  • Mô tả: De geschiedenis van tabaksontmoediging in Nederland begint bij dr. Meinsma die via de media het publiek informeerde over de schadelijke effecten van roken. Deze informatie bleek voor veel vooral mannelijke rokers voldoende om te stoppen. In deze pioniersfase kostte het veel overredingskracht om collega’s en overheid mee te krijgen. De overheid verleende in 1963 voor het eerst subsidie en in 1975 presenteerde de Gezondheidsraad een rapport dat gedurende decennia leidraad was voor het beleid. Vanaf dat jaar werden de krachten van de belangrijkste probleemeigenaren, de overheid, KWF-Kankerbestrijding, Hartstichting en Astma Fonds gebundeld en werd de voorlichting centraal gecoördineerd gevoerd via de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO). In eerste instantie lag de nadruk vooral op preventie bij de jeugd, daarna op het voorkomen van meeroken en vanaf 1990 ook op stimuleren van rokers te stoppen en het leveren van ondersteuning bij gedragsverandering. Relevante groepen intermediairs zoals huisartsen werden betrokken en geschoold en met regionale en lokale partijen werd samengewerkt teneinde beïnvloeding dichtbij de doelgroep te realiseren. Deze brede aanpak leidde tot daling van de rookprevalentie onder volwassenen en de jeugd en in afname van het meeroken. Na deze fase van gecoördineerde wetenschappelijk onderbouwd beleid trad vanaf 2005 een fase in waarin de activiteiten werden afgebouwd. Minder commitment van de probleemeigenaren, minder subsidie van de overheid en fondsen die de steun voor het expertisecentrum intrekken. History of tobacco control in the Netherlands: Success story comes to conclusion. Tobacco control in the Netherlands that developed in de last decennia to a high standard is ended. Remarkable results were achieved, in spite of the cultural climate in which interference with one’s personal life is not done. The results could be achieved thanks to the application of success factors: comprehensive approach, central coordination, cohesion, intensive and personalized communication. The comprehensive approach consisted of a combination of campaigning, legislation and support for behavioral change. Cohesion through tuning communication on a national level with activities of the municipality, the healthcare system and companies. Thanks to extra budget every now and then campaigns could be very intensive. Further, thanks to innovation in communication tools (new media) and involvement of intermediaries, communication could be personalized. Due to the following developments tobacco control in the Netherlands is in a deep crisis: curtailment and decentralizing investments by fundraising health organizations, curtailing funds for tobacco control and ending campaigning by the national government, the central coordinating center of expertise for tobacco control STIVORO will not receive funding any more in 2013 and will probably be dismantled. One would expect these kind of decisions in a situation were there are no results or in case of a negative cost effectiveness ratio. This is not the case. It is argued in this historical study that tobacco prevention was successful in the Netherlands.
  • Ngôn ngữ: Dutch
  • Số nhận dạng: ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: 10.1007/s12508-012-0094-9

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...