skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century

Harrison, Henrietta

The American Historical Review, Vol.108(1), pp.176-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century
 • Tác giả: Harrison, Henrietta
 • Chủ đề: China ; Nonfiction ; History ; Nationalism ; International Relations
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, Vol.108(1), pp.176-177
 • Mô tả: "Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century" by Rebecca E. Karl is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press, UK
 • Năm xuất bản: Feb 2003
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...