skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

National Identity of Romanians in Transylvania

Murdock, Graeme

The American Historical Review, pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  National Identity of Romanians in Transylvania
 • Tác giả: Murdock, Graeme
 • Chủ đề: Transylvania Romania ; Nonfiction ; History ; Minority & Ethnic Groups ; Politics
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, pp.285-286
 • Mô tả: "National Identity of Romanians in Transylvania" by Sorin Mitu is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press
 • Năm xuất bản: Feb 2003
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...