skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness

Massad, Joseph

International Journal of Middle East Studies, Vol.32(2), pp.306-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness
 • Tác giả: Massad, Joseph
 • Chủ đề: Middle East ; Nonfiction ; Palestinians ; Nationalism ; History ; Consciousness ; National Identity
 • Là 1 phần của: International Journal of Middle East Studies, Vol.32(2), pp.306-307
 • Mô tả: "Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness" by Rashid Khalidi is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: May 2000
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...