skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Suma de arithmetica: geometria pratica utilissima

Ortega, Juan de

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Suma de arithmetica: geometria pratica utilissima
  • Tác giả: Ortega, Juan de
  • Chủ đề: Books Before 1601 ; Geometry ; Arithmetic
  • Mô tả: Errata at end of text. Although this work has a Latin title, it is actually the author's Italian translation and adaptation of his Spanish original.
  • Nơi xuất bản: Rome: Stephano Guilleri de Lorena
  • Năm xuất bản: 1515
  • Ngôn ngữ: Italian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...