skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ES ateities biudžetas : kaimyninės šalys ir pasaulis.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-84569-7 ; DOI: 10.2775/919334

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    ES ateities biudžetas : kaimyninės šalys ir pasaulis.
  • Tác giả: European Commission ; Directorate-General for Communication
  • Chủ đề: Eu Budget ; Eu Investment ; European Neighbourhood Policy ; Eu Policy ; Development Aid ; Foreign Policy ; Cfsp ; Humanitarian Aid
  • Mô tả: Europos Sąjunga yra didžiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje, pagrindinė prekybos partnerė ir pagrindinė užsienio investuotoja beveik kiekvienoje pasaulio šalyje. Kadangi tai yra taiką ir stabilumą skatinanti Sąjunga, skleidžianti savo vertybes ir taisykles, pasaulyje, kuris tampa vis sudėtingesnis ir kuriame viskas susieta, jai kyla daug uždavinių ir atsiveria naujų galimybių. Gerovė ir taika ES kaimynystėje daro teigiamą poveikį pačios ES gerovei. ES biudžetas padeda Sąjungai įgyvendinti savo prioritetus pasauliniu mastu, įveikti iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, taip pat ginti savo interesus visame pasaulyje, be kita ko, pasitelkiant daugiašalius sprendimus. Naujuoju ilgalaikiu biudžetu bus iš esmės modernizuotas ES biudžeto išorės aspektas. Juo bus padidintas ES išorės politikos veiksmingumas ir matomumas, sustiprintas suderinimas su vidaus politika ir ES bus suteikta lankstumo greičiau reaguoti į naujas krizes ir iššūkius.
  • Nơi xuất bản: Luxembourg : Publications Office
  • Năm xuất bản: 2018
  • Ngôn ngữ: Lithuanian
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-92-79-84569-7 ; DOI: 10.2775/919334

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...