skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2016 m. Europos Sąjungos priemonių, skirtų išorės veiksmams finansuoti, įgyvendinimo 2015 m. metinė ataskaita

European Commission ; Directorate-General for International Cooperation and Development

ISBN: 978-92-79-65887-7 ; Series ISSN: 2529-3664 ; DOI: 10.2841/647405

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    2016 m. Europos Sąjungos priemonių, skirtų išorės veiksmams finansuoti, įgyvendinimo 2015 m. metinė ataskaita
  • Tác giả: European Commission ; Directorate-General for International Cooperation and Development
  • Chủ đề: Financial Instrument ; Developing Countries ; Financial Aid ; Action Programme ; European Neighbourhood Policy ; Civil Defence ; Development Policy ; Esdp ; Foreign Policy ; Development Aid ; Eu Aid ; Aid Policy ; Sustainable Development ; Annual Report
  • Mô tả: 2015-ieji įsimins kaip vieni didžiausių iššūkių pasauliniu mastu pateikę metai. Politinės krizės Europos kaimynystėje ir toliau, įskaitant nesibaigiančius konfliktus Sirijoje, Irake, Pietų Sudane ir Jemene, bei padidėję migracijos srautai, kai daugiau kaip 65 milijonai žmonių visame pasaulyje buvo priversti palikti savo namus. Didėjo nerimas dėl saugumo ir visas pasaulis vis dar jaučia 2008 m. finansinės krizės pasekmes. Kovoje su šiais pasaulinio masto iššūkiais aktyviai dalyvavo pasaulinio lygmens veikėja ES. Europos Komisijai 2015-ieji suteikė puikią galimybę parengti įvairias intervencines politikas bei priemones, leidusias padidinti teigiamą Europos Sąjungos įtaką pasauliniu mastu. Kaimyniniuose ES regionuose ir toliau palaikėme politines bei ekonomines reformas, o taip pat demokratinius pokyčius. 2015 m. peržiūrėjome Europos kaimynystės politiką ir svarbiausiu tikslu išsikėlėme stabilizavimą. Šio tikslo su kiekvienu partneriu iš abipusio intereso sričių, ypač saugumo, migracijos ir ekonominės plėtros, ketinama siekti glaudžiai bendradarbiaujant. Potencialiose Europos Sąjungos šalyse pradėjome vykdyti daugiametę strategiją, ypatingą dėmesį skirdami teisinės valstybės, demokratinių institucijų ir ekonominės plėtros klausimams. Kartu su šalimis partnerėmis vargingiausiuose pasaulio regionuose ES stojo į kovą su didžiuliu skurdu ir stengėsi padėti atsistoti ant kojų. Vykdėme programas, remiančias moteris ir jaunus žmones, taip pat susijusias su aprūpinimu maistu ir mitybos saugumu, geresne sveikatos priežiūra, darbo vietų sukūrimu bei energijos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo skatinimu. Rezultatas – dabar daugiau nei bet kada mergaičių ir berniukų lanko mokyklas, mažiau vaikų ir mamų miršta nuo priežasčių, kurių galima išvengti, ir daugiau kaip milijardas žmonių išsilaisvino iš didžiulio skurdo gniaužtų.
  • Nơi xuất bản: Luxembourg : Publications Office
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ngôn ngữ: Lithuanian
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-92-79-65887-7 ; Series ISSN: 2529-3664 ; DOI: 10.2841/647405

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...