skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EASO praktinės gairės : įrodymų vertinimas.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-729-9 ; DOI: 10.2847/879444

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    EASO praktinės gairės : įrodymų vertinimas.
  • Tác giả: European Asylum Support Office
  • Chủ đề: European Asylum Support Office ; Political Asylum ; Right of Asylum ; Immigration ; Refugee ; EU Member State ; Guide
  • Mô tả: EASO praktinės gairės „Įrodymų vertinimas“ parengtos kaip praktinis kontrolinis sąrašas ir trumpos rekomendacijos, kuriais Europos Sąjungos ir kitų šalių prieglobsčio prašymus nagrinėjantys specialistai (toliau – prašymus nagrinėjantys specialistai) gali remtis savo kasdieniame darbe. Gairės parengtos pagal atitinkamus teisinius reikalavimus, taip pat yra grindžiamos praktiniu požiūriu, taikytinu kasdieniame atsakingų pareigūnų darbe. Gairėmis siekiama bendrų standartų pagrindu suformuoti bendrą požiūrį į jų įgyvendinimą ir prisidedama prie bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) svarbiausio tikslo – užtikrinti, kad panašios bylos būtų nagrinėjamos panašiai. Tai yra praktinės gairės, parengtos įgyvendinant EASO kokybės matricos procesą. Jos turėtų būti siejamos su kitomis anksčiau parengtomis ir būsimomis praktinėmis gairėmis, pavyzdžiui, su Asmeninių pokalbių praktinėmis gairėmis ir Ypatingų poreikių turinčių asmenų nustatymo praktine priemone.
  • Nơi xuất bản: Luxembourg : Publications Office
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: Lithuanian
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-92-9243-729-9 ; DOI: 10.2847/879444

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...