skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diplomacy and Force in G. I. Caesar's Policy
Síla a diplomacie v politice G. I. Caesara

Zima, Filip; Veselý, Zdeněk ; Voráček, Emil

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Diplomacy and Force in G. I. Caesar's Policy

 • Nhan đề:
  Síla a diplomacie v politice G. I. Caesara
 • Tác giả: Zima, Filip
 • Veselý, Zdeněk ; Voráček, Emil
 • Chủ đề: Římská Říše ; Soft Power ; Caesar ; Gaius Iulius Caesar ; Zima ; Římská Republika ; Hard Power ; Diplomacie A Síla: Zima ; Roman Statecraft ; Diplomacy And Force ; Roman Empire ; G. I. Caesar ; Soft Power ; Hard Power ; Gaius Iulius Caesar ; Republic Of Rome
 • Mô tả: Práce studuje pojetí a řízení diplomacie Římské republiky. Charakterizuje vývoj mezinárodního postavení římské říše, soustředí se na její expanzi silou a expanzi pomocí diplomacie. Na příkladech z života G. I. Caesara analyzuje použití soft a hard power ve vnitropolitické činnosti, zahraniční politice a mezinárodních vztazích antického světa. Jejím hlavním cílem je objasnit roli diplomacie a síly a způsob jejich využití v politice G. I. Caesara během procesu nabytí absolutní moci v Římské republice.
  The thesis studies the concept and management of diplomacy in the Republic of Rome. It characterizes the development of the international status of the Roman Empire, focuses on its expansion by force and expansion through diplomacy. On examples from the life of G. I. Caesar analyzes application of soft and hard power in internal politics, foreign policy, and international relations of the ancient world. Its main objective is to clarify the role of diplomacy and force and the way in which G. I. Caesar's policy was applied during the process of acquiring absolute power in the Republic of Rome.
 • Nơi xuất bản: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ngôn ngữ: Czech

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...