skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role and Importance of M. R. Štefánik during the Formation of Czechoslovak Diplomacy
Úloha a význam M.R.Štefánika pro vznik československé diplomacie

Gúcka, Dominika; Veselý, Zdeněk ; Šauer, Jaroslav

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • The Role and Importance of M. R. Štefánik during the Formation of Czechoslovak Diplomacy

 • Nhan đề:
  Úloha a význam M.R.Štefánika pro vznik československé diplomacie
 • Tác giả: Gúcka, Dominika
 • Veselý, Zdeněk ; Šauer, Jaroslav
 • Chủ đề: Československá Zahraniční Politika ; Československo ; Diplomacie ; M. R. Štefánik: Czechoslovakia ; Diplomacy ; M. R. Štefánik ; Czechoslovak Foreign Policy: Československá Zahraničná Politika ; Československo ; M. R. Štefánik ; Diplomacia
 • Mô tả: Cílem této bakalářské práce je analýza úlohy a významu Milana Rastislava Štefánika při vzniku československé diplomacie. Práce je rozdělená na tři kapitoly. První se zaměřuje na vznik Československa, teorii formování diplomacie a na diplomata jako aktéra mezinárodních vztahů. V druhé se budu věnovat československé zahraniční politice a jejím hlavním představitelům v rámci zahraničního odboje. Třetí kapitola se týká M. R. Štefánika. Jeho osobního a profesního života, který mu dopomohl k jeho diplomatickým stykům. Přiblížím jeho vztah s Masarykem a Benešem a v poslední podkapitole uvedu konkrétní zásluhy a význam Štefánika na základě teoreticko-koncepčního východiska.
  The aim of this bachelor thesis is to analyze the role and importance of Milan Rastislav Štefánik during the formation of Czechoslovak diplomacy. The thesis is divided into three chapters. The first one focuses on the formation of Czechoslovakia, theory of diplomacy forming, and on a diplomat as a person involved in international relations. In the second chapter I deal with Czechoslovak foreign policy and its main representatives within the external resistance. The third chapter focuses on M. R. Štefánik and his personal and professional life, which helped him to obtain his diplomatic relations. I explain his relationship with Masaryk and Beneš and in the last subchapter I deal with the actual credits and importance of Štefánik based on a theoretical and conceptual framework.
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza úlohy a významu Milana Rastislava Štefánika pri vzniku československej diplomacie. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá sa zameriava na vznik Československa, teóriu formovania diplomacie a na diplomata ako aktéra medzinárodných vzťahov. V druhej sa budem venovať československej zahraničnej politike a jej hlavným predstaviteľom v rámci zahraničného odboja. Tretia kapitola sa týka M. R. Štefánika. Jeho osobného a profesijného života, ktorý mu dopomohol k jeho diplomatickým stykom. Priblížim jeho vzťah s Masarykom a Benešom a v poslednej podkapitole uvediem konkrétne zásluhy a význam Štefánika na základe teoreticko-koncepčného východiska.
 • Nơi xuất bản: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ngôn ngữ: Slovak

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...