skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of diplomatic relations amongst the Czech Republic and the Vatican
Vývoj diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Vatikánem

Kristek, Tomáš; Veselý, Zdeněk ; Šauer, Jaroslav

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Development of diplomatic relations amongst the Czech Republic and the Vatican

 • Nhan đề:
  Vývoj diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Vatikánem
 • Tác giả: Kristek, Tomáš
 • Veselý, Zdeněk ; Šauer, Jaroslav
 • Chủ đề: Odluka Církve A státu ; Církev A stát ; Česká Republika ; Svatý Stolec ; Modus Vivendi ; Konkordát ; Vatikán ; Tomáš G. Masaryk ; Papež: Pope ; Thomas G. Masaryk ; Separation Between Church And State ; State And Church ; The Holy See ; The Vatican ; Concordat ; Modus Vivendi ; The Czech Republic
 • Mô tả: Diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Vatikánem se utváří od roku 1918 a působí na ně různé faktory, které studujeme v kontextu dějin a na základě teorií liberálně-idealistických a realistických. V bakalářské práci se budeme věnovat faktorům působící na vzájemný vztah státu a církve v pohledu mezinárodních vztahů a v různých konkrétních dějinných okamžicích. V tomto vzájemném vztahu mezi státem a církví nejde pouze o vztah dvou suverénních států, ale o vztah státu a mezinárodní organizace, která je reprezentovaná papežem, jako hlavou státu i hlavou církve. Z hlediska vzájemné snahy o konsensus každá strana do jednání vnáší své požadavky, které se v případě papežské diplomacie ne vždy shodují s cílem diplomacie světské. Protože se jedná o demokracie, které řeší své spory diplomatickou cestou, i Česká republika a Vatikán usilují o dohodu tímto způsobem, ačkoli dohoda není vždy možná.
  Diplomatic relations amongst the Czech republic and the Vatican have been formed since 1918. We study various circumstances which affect the process of shaping in the historical context and on the basis of liberal-idealistic and realistic theories. In this Bachelor work we will concern with factors which influence mutual relation of state and church in the perspective of international relations and in various specific significant moments. This reciprocal relation amongst state and church is not estabilished amongst two states, but also amogst state and international organisation, which is represented by the Pope, the head of the Church and of the Holy See. From the point of view of the mutual agreement every partner enters in this agreement with own demands and needs, which in the case of the papal diplomacy, these demands aren´t always in consensus with the diplomacy of the state. The Czech republic and the Holy See are democracies and such deal with problems in the diplomatic way, even though the consensus is not always possible.
 • Nơi xuất bản: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ngôn ngữ: Czech

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...