skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Good Tourist: En kvalitativ studie om svenska resenärers perspektiv på hållbar turism i sitt resande med all-inclusive konceptet

Björk, Melanie ; Loukkareva, Marsella; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  The Good Tourist: En kvalitativ studie om svenska resenärers perspektiv på hållbar turism i sitt resande med all-inclusive konceptet
 • Tác giả: Björk, Melanie ; Loukkareva, Marsella
 • Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Chủ đề: All-Inclusive ; Tourist ; Sustainability & Sustainable Tourism ; All-Inclusive ; Resenär ; Hållbarhet & Hållbar Turism ; Natural Sciences ; Naturvetenskap ; Social And Behavioural Science, Law ; Samhälle/Juridik ; Turismvetenskap ; Tourism Studies
 • Mô tả: The tourism sector is one of the world's most comprehensive sectors, and it’s developing rapidly, assuming that international travel will increase significantly in the future. The fact that the tourism sector is growing and developing at such a rapid pace also means that the effects both positive and negative increase and will continue to increase. For a continued increase in tourism, a long-term, sustainable plan and development is required. Today, the concept of sustainable tourism is a well-used concept that involves three dimensions, the environmental dimension that protects and preserves the environment. The economic, to maintain a long time economic vitality and the social dimension that adress social justice. The term sustainable tourism is in line with the concept of sustainability that implies development for the future. Today there is many types of travel concept, one of them is all-inclusive which is a popular concept that is growing. The concept it is also criticized for that it does not promote sustainable tourism and development. This study examines Swedish travelers' views on sustainability on the all-inclusive concept. Based on a theoretical framework on the importance of sustainable tourism as well as research on the behavior of the tourist and by means of an empirical survey, the study can demonstrate whether there is awareness of the travelers about sustainability. The study shows empirical evidence that Swedish travelers are aware of sustainability and sustainable tourism, but they do not always act consciousness.
  Turismsektorn växer och utvecklas i en snabb takt vilket leder till att även dess effekter, både positiva och negativa ökar. För en fortsatt ökad turism krävs en långsiktig, hållbar plan och utveckling. Ordet hållbar turism hänger ihop med begreppet hållbarhet som innebär utveckling för framtiden utan ett för stort avtryck på samhälle och miljö och att framtiden ska kunna emotse de behov som människor och naturen önskar, behöver samt kunna fortsätta göra det över tid. Idag är begreppet hållbar turism ett väl använt begrepp som innebär främst tre dimensioner, det miljömässiga som innebär att skydda och bevara miljön. Det ekonomiska, att bibehålla en lång tid ekonomisk livskraft och den sociala dimensionen som innebär att uppvisa en social rättvisa. Idag finns det många restyper där bland annat all-inclusive är ett populärt resekoncept som fått mycket kritik för att den inte främjar hållbar turism och utveckling. Den här studien undersöker svenska resenärers perspektiv kring hållbar turism med all-inclusive konceptet. Utifrån ett teoretiskt ramverk om betydelsen av hållbar turism, tidigare forskning om turistens agerande, ansvar och skyldigheter samt med hjälp av en empirisk undersökning kan studien påvisa om det finns en medvetenhet hos resenärerna om hållbar turism. Studien visar empiriska bevis på att svenska resenärer har grundläggande kunskap om hållbar turism men att de inte alltid agerar efter sin medvetenhet. 
 • Năm xuất bản: 2017
 • Ngôn ngữ: Swedish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...