skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are prisons neccesary?: A case study of socialist agitation and influence on the Swedish legal system during 1880-1900
Äro fängelser nödvändiga?: Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900

Runbäck, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...