skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Workplace learning: a study of how companies can stimulate the learning of the employees.
Lära på arbetsplatsen: en studie av hur företag kan främja anställdas lärande.

Lyckelid, Frida ; Christensson Dahlén, Tina; Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Workplace learning: a study of how companies can stimulate the learning of the employees.

 • Nhan đề:
  Lära på arbetsplatsen: en studie av hur företag kan främja anställdas lärande.
 • Tác giả: Lyckelid, Frida ; Christensson Dahlén, Tina
 • Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan
 • Chủ đề: Lära I Arbetet ; Lärande Organisationer ; Kompetensutveckling ; Lärande På Arbetsplatsen ; Kunskapsintensiva Företag ; Social Sciences ; Samhällsvetenskap
 • Mô tả: Att de anställda är den största tillgången i ett företag har nu blivit en självklarhet. Framtida konkurrensförmåga och utsikter för företaget ligger i händerna på dess anställda. Kompetensutveckling och hantering, som rekrytering, utveckling och träning av de anställda, anses vara betydande för ett företags chans att lyckas. Kraven på kompetensförnyelse kan inte tillgodoses med enbart traditionell utbildning i form av kurser, seminarier eller studiecirklar. Kompetensförnyelse måste i stället handla om att lära i arbetet, på arbetsplatsen, genom att lösa problem i arbetsuppgiften. Lärande på arbetsplatsen har därmed fått en ökad betydelse. Vi anser dock att få ansatser har gjorts till att undersöka kunskapsintensiva företag och hur de kan underlätta och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Syftet med vår studie är därför att undersöka hur dessa företag arbetar med att främja lärande på arbetsplatsen. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ fallstudie av SARA Central Team. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tolv anställda. Resultaten visar att klimat, struktur, arbetsförutsättningar och motivation är viktiga delar som påverkar hur bra individer och organisationer lär sig. Hur arbetsuppgifterna är utformade påverkar hur bra individer lär sig under tiden som de utför dem – det vill säga lära i arbetet. Passar arbetsförutsättningarna individen kan de leda till ökad motivation för engagemang och lärande. En organisationsstruktur som inte är flexibel och öppen hämmar motivationen genom att det begränsar helhetsbilden och försvårar gemensamma mål. Om ett klimat underlättar lärande så påverkar det motivationen, individerna känner sig mer motiverade om rätt förutsättningar finns.
 • Nhan đề liên quan: Civilekonomuppsats
 • Nơi xuất bản: University of Borås/School of Business and IT
 • Năm xuất bản: 2012
 • Ngôn ngữ: Swedish;English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...