skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25

Buiteleir, Nora de

Series-ISSN: 1661-3252 ; ISBN10: 3034307314 ; ISBN13: 9783034307314 ; E-ISBN10: 3035304211 ; E-ISBN13: 9783035304213

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25
 • Tác giả: Buiteleir, Nora de
 • Chủ đề: Group identity -- Trentino-Alto Adige ; Theater -- Italy -- Trentino-Alto Adige ; Trentino-Alto Adige (Italy) -- History
 • Mô tả: On 19 June 1992 Austria and Italy declared the official resolution of the South Tyrol question - the dispute that had dominated relations between the two countries...
 • Nhan đề liên quan: Cultural Identity Studies 25
 • Nơi xuất bản: United Kingdom: Peter Lang Ag
 • Năm xuất bản: 2012
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: Series-ISSN: 1661-3252 ; ISBN10: 3034307314 ; ISBN13: 9783034307314 ; E-ISBN10: 3035304211 ; E-ISBN13: 9783035304213

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...