skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights

Usher, Dan

ISBN10: 1138932558 ; ISBN13: 9781138932555 ; E-ISBN10: 1315679191 ; E-ISBN13: 9781315679198

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights
 • Tác giả: Usher, Dan
 • Chủ đề: Voting
 • Mô tả: The economics of voting is about whether and to what extent self-interest may be relied upon in voting. The central proposition in economics is that the world's work...
 • Nhan đề liên quan: Routledge Frontiers of Political Economy
 • Nơi xuất bản: Routledge Ltd
 • Năm xuất bản: 2015
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 1138932558 ; ISBN13: 9781138932555 ; E-ISBN10: 1315679191 ; E-ISBN13: 9781315679198

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...