skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

100 Books Every Blues Fan Should Own

Komara, Edward M. ; Johnson, Greg

ISBN10: 0810889218 ; ISBN13: 9780810889217 ; E-ISBN10: 0810889226 ; E-ISBN13: 9780810889224

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  100 Books Every Blues Fan Should Own
 • Tác giả: Komara, Edward M. ; Johnson, Greg
 • Chủ đề: Blues (Music)
 • Mô tả: In 100 Books Every Blues Fan Should Own, blues scholars Edward Komara and Greg Johnson select those histories, biographies, surveys, transcriptions and studies from...
 • Nhan đề liên quan: Best Music Books 0
 • Nơi xuất bản: United States: Rowman & Littlefield
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 0810889218 ; ISBN13: 9780810889217 ; E-ISBN10: 0810889226 ; E-ISBN13: 9780810889224

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...