skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

保擭僑民論
Bao hu qiao min lun

Xue, Dianzeng ; 薛典曾

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • 保擭僑民論

 • Nhan đề:
  Bao hu qiao min lun
 • Tác giả: Xue, Dianzeng ; 薛典曾
 • Chủ đề: Conflict Of Laws -- Persons ; Emigration And Immigration Law -- China
 • Mô tả: Microfilm. Shanghai, China : Fudan University, 1997. on 1 microfilm reel with other items ; 35 mm
 • Nhan đề liên quan: Series: Pre-Kangzhan and Kangzhan Period Preservation Project ,microform no 97-001206
 • Nơi xuất bản: Shanghai: Shang wu yin shu guan ; 上海 : 商務印書館
 • Năm xuất bản: 1937
 • Ngôn ngữ: Chinese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...