skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ādhunika Bhārata

Jāvadẹkara, Śaṅkara Dattātraya

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Ādhunika Bhārata
 • Tác giả: Jāvadẹkara, Śaṅkara Dattātraya
 • Chủ đề: Nationalism -- India -- History
 • Mô tả: Includes index ; Microfilm. New Delhi : Library of Congress Office ; Chicago : Available from Center for Research Libraries, 1996. On 1 microfilm reel with other items ; 35 mm
  Abstract: History of nationalism in India.
 • Nhan đề liên quan: Series: Śrī Sūrajabahena Patẹla smāraka māḷā ,1
 • Nơi xuất bản: Amadāvāda: Gujarāta Vidyāpītḥa
 • Năm xuất bản: 1945
 • Ngôn ngữ: Gujarati;Marathi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...