skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kovové materiály. Metallic materials.

Slovenská Akadémia Vied

ISSN: 0023-432X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Kovové materiály. Metallic materials.
 • Tác giả: Slovenská Akadémia Vied
 • Chủ đề: Metals -- Periodicals ; Metallurgy -- Periodicals
 • Mô tả: Publication Frequency: Bimonthly 1964-
  CRL Holdings: C-23149 v.1-17 (1963-1979); LACKS: v.5, no.6; v.12, no.4. C-34125 v.18-37 (1980-1999); LACKS: v.34, no.1. Serials v.38- (2000-)
 • Nhan đề liên quan: Continues: Zváračský sborník
 • Nơi xuất bản: Bratislava, Slovenská Akademia Vied
 • Năm xuất bản: 1963
 • Ngôn ngữ: Czech;Slovak
 • Số nhận dạng: ISSN: 0023-432X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...