skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju

Halilović, Muamer

Kom: časopis za religijske nauke, 2015, Vol.IV(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-6396 ; E-ISSN: 2334-8046

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju
  • Tác giả: Halilović, Muamer
  • Chủ đề: Social Sciences ; Sociology ; Social Theory ; Sociology of Religion ; Durkheim ; Religion ; Sociology ; Reductionism ; Sociologism ; Secularism ; Sacred ; Profane ; Religion
  • Là 1 phần của: Kom: časopis za religijske nauke, 2015, Vol.IV(2), pp.53-70
  • Mô tả: Dirkemovo poimanje religije temelji se na njegovim osnovnim sociološkim idejama, ali i na podeli svih pojava u ljudskom društvu na svete i profane. On smatra da religija nastaje u društvu i da je treba posmatrati isključivo kao društvenu pojavu. Pritom odbacuje bilo kakvu mogućnost da religija može imati nešto metafizičko. On religiju predstavlja kao neku vrstu simboličkog prikaza samoga društva. Piše da je društvo objektivna stvarnost onoga što u monoteističkim religijama nazivamo Bog a u drevnim religijama mana. No, religija kao skup raznih simbola potpuno gubi kontakt sa stvarnošću. Religija koja nema ontološko i saznajno uporište vrlo lako otvara put ekstremnom relativizmu koji se neuspešno bori s mnogim protivrečnostima. S druge strane, odnos između religioznosti i društvenosti nije uvek direktan, pa je nemoguće tvrditi da nijedan aspekt religije ne prevazilazi čovekovo društvo. Otuda, Dirkemova ideja o polazištu religije ne samo da ne obuhvata individualne aspekte čovekovog...
  • Ngôn ngữ: Serbo-Croatian
  • Số nhận dạng: ISSN: 2334-6396 ; E-ISSN: 2334-8046

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...