skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simulador de rendimiento Stress Tester

Moreso Ventura, Albert; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Universitària D'Informàtica ; Pons, Jordi (Pons Aróztegui)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Simulador de rendimiento Stress Tester
 • Tác giả: Moreso Ventura, Albert
 • Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Universitària D'Informàtica ; Pons, Jordi (Pons Aróztegui)
 • Chủ đề: Interfícies Gràfiques D'Usuari (Sistemes D'Ordinador) - - Disseny ; Simulació Per Ordinador - - Aplicacions ; Informàtica
 • Mô tả: Desarrollo de una aplicación para la empresa CCSAgresso, con el objetivo de evaluar el rendimiento en una máquina, mediante los datos aportados por pruebas de simulación. Cada prueba de simulación está contenida en un fichero de texto, cuya lectura y almacenamiento en la base de datos son la base de la aplicación. Los objetivos son poder introducir, actualizar, gestionar y mostrar esos valores de la base de datos con una aplicación sencilla, intuitiva y que realice todas las operaciones que necesita el usuario.
  Desenvolupament d'una aplicació per a l'empresa CSSAgresso amb l'objectiu d'avaluar el rendiment en una màquina, mitjançant les dades aportades per proves de simulació. Cada prova de simulació està continguda en un fitxer de text, la lectura i emmagatzemament del qual dins la base de dades són la base de l'aplicació. Els objectius són poder introduir, actualitzar, gestionar i mostrar aquests valors de la base de dades amb una aplicació senzilla, intuïtiva i que realitzi totes les operacions que necessita l'usuari.
 • Năm xuất bản: 2011
 • Ngôn ngữ: Spanish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...