skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Procesamiento de imágenes biológicas

Jiménez Rodríguez, Leandro; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria ; Serrano García, Javier

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Procesamiento de imágenes biológicas
 • Tác giả: Jiménez Rodríguez, Leandro
 • Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria ; Serrano García, Javier
 • Chủ đề: Imatges - - Processament - - Tècniques Digitals ; Microscòpia De Fluorescència ; Interfícies Gràfiques D'Usuari (Sistemes D'Ordinador) - - Disseny ; Indústries ; Oficis I Comerç D'Articles Acabats. Tecnologia Cibernètica I Automàtica
 • Mô tả: Este proyecto se ha desarrollado a petición del CSIC. El proyecto consiste en crear una aplicación que automatice la localización y obtención de la intensidad de unos puntos luminosos en las células que aparecen en el vídeo. También se desea identificar en qué estadio celular se encuentran las células y si los puntos hallados están en la zona del septim ring. Para ello, se ha hecho un estudio y probado dos métodos para la localización de los puntos y se ha realizado un filtro mediante Adaboost para la localización de las células. También se ha realizado una interfaz gráfica para el usuario final.
  Aquest projecte s’ha desenvolupat a petició del CSIC. El projecte consisteix en crear una aplicació que automatitzi la localització i obtenció de la intensitat d'uns punts lluminosos en cèl·lules que apareixen al vídeo. També es desitja identificar en què estadi cel·lular es troben les cèl·lules i si els punts trobats estan a la zona del septim ring. Per això, s'ha fet un estudi i provat dos mètodes per a la localització dels punts i s’ha realitzat un filtre mitjançant Adaboost per a la localització de les cèl·lules. També s’ha realitzat una interfície gràfica per a l’usuari final.
  This project has been developed by request of the CSIC. The project consists of creating an application that automates the location of luminous points inside the cells that appear in the video and obtaining it’s intensity. Also it is wanted to identify in which cellular stadium the cells are and if the points are in the septim ring zone. For it, a study has been done and tried two methods for the location of the points and a filter has been realized by Adaboost for the location of the cells. Also it has been made a interface graph for the final user.
  Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.
 • Năm xuất bản: 2008
 • Ngôn ngữ: Spanish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...