skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 • Tác giả: Trương, Hồ Hải Từ khóa:
 • Chủ đề: Vận động hành lang; nhóm lợi ích; xây dựng pháp luật
 • Mô tả: Ở Việt Nam, khái niệm “vận động hành lang”, “lợi ích nhóm” mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây và thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực như “chạy giấy phép, dự án”. Ở phạm vi thế giới, “vận động hành lang” đã được pháp luật thừa nhận từ lâu và phát triển một cách phổ biến ở nhiều nước. Bài viết này bước đầu phân tích hoạt động “vận động hành lang” ở Mỹ - nơi mà hoạt động vận động hành lang diễn ra sôi động nhất thế giới, xác định chính xác hơn hai mặt tích cực và tiêu cực của vận động hành lang và đề xuất về việc luật hóa hoạt động “vận động hành lang” ở Việt Nam.
 • Nhan đề liên quan: Vol. 31, No. 2
 • Nơi xuất bản: ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2015
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...