skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan, Thảo Ly; Trương, Quang Hải

Phan, T. L. (2018). Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65876; 915.97 PH-L 2018 / 02050005557

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
 • Tác giả: Phan, Thảo Ly
 • Trương, Quang Hải
 • Chủ đề: Sustainable Tourism Network; Việt Nam; Du lịch; 915.97
 • Mô tả: - Luận án đã phân tích cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững và vận dụng cho nghiên cứu Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Luận án đã gắn nhiệm vụ phát triển Du lịch bền vững của một tỉnh với các cấp độ không gian văn hóa liên quan: Miền văn hóa Nam Bộ, vùng văn hóa Tây Nam bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long) và văn hóa địa phương - tỉnh Bạc Liêu. - Phân tích vị thế, đặc điểm và sự phân bố tài nguyên du lịch trong không gian văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu có lợi thế nhất định về tài nguyên du lịch, trong đó nổi trội nhất là đờn ca tài tử và các di sản liên quan đến Công tử Bạc Liêu. Bên cạnh đó là các giá trị văn hóa của 3 dân tộc chính Kinh, Hoa, Khmer, hệ thống công trình điện gió trên bãi biển lớn nhất tại Việt Nam hiện nay cùng giồng nhãn cổ, các vườn chim trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của một tỉnh ven biển. - Đánh giá thực trạng phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo hướng bền vững. Ở Bạc Liêu, du lịch văn hóa có tiềm năng nổi trội hơn du lịch sinh thái và đang phát triển khá mạnh, hạ tầng du lịch văn hóa được đầu tư lớn trong 10 năm qua, đặc biệt cho các lễ hội về đờn ca tài tử. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch vẫn khá đơn điệu, chưa thể hiện được chiều sâu bản sắc văn hóa, dịch vụ mang tính trải nghiệm còn thiếu, hạ tầng du lịch và vận tải du lịch vẫn lạc hậu và thiếu thốn, tài nguyên - môi trường bị ảnh hưởng tiêu cực ngày càng tăng, liên kết du lịch chưa được chú trọng, nên số lượt khách tham quan, thời gian lưu trú và doanh thu du lịch còn hạn chế...
  Luận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
 • Năm xuất bản: 2018
 • Định dạng: 211 tr.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Phan, T. L. (2018). Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65876; 915.97 PH-L 2018 / 02050005557

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...