skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí

Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61358

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí
 • Tác giả: Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh
 • Chủ đề: Bùn thải; bùn thải đô thị; yếm khí; xử lý bùn thải
 • Mô tả: tr. 30-34
  Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý cảu quá trình phân hủy bùn thải đô thị (bùn thải sông Kim ngưu, Hồ Gươm Plaza) kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí. Nghiên cứu cho thấy với mẫu bùn thải kết hợp rác hữu cơ với tỷ lệ 2:1 cho hiệu suất loại bỏ tổng chất rắn và tổng chất rắn bay hơi cao nhất lần lượt là 12,47% và 20,03%. Tổng hàm lượng photpho và tổng nito cũng giảm đáng kể tương ứng là 69,4% và 56,1%. Với chỉ tiêu COD, nghiên cứu cho thấy hiệu suất lợi bỏ COD bùn thải - rác hữu cơ cao nhất là 66,67%. Các chỉ tiêu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
 • Nhan đề liên quan: Tập 32; Số 4
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2016
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61358

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...