skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pediatric Pain Management in Primary Care

Walco, Gary A.; Goldschneider, Kenneth R.; Berde, Charles B.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25111

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Pediatric Pain Management in Primary Care
 • Tác giả: Walco, Gary A.; Goldschneider, Kenneth R.; Berde, Charles B.
 • Chủ đề: Medicine
 • Mô tả: General Considerations -- Acute Pain Management -- Recurrent and Chronic Pain Management -- Common Recurrent and Chronic Pain Problems in Primary Care -- Special Topics
 • Nơi xuất bản: Springer
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: 273 p.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25111

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...