skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Aging Kidney in Health and Disease

Juan F. MachasNúñez; J. Stewart Cameron

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24374

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  The Aging Kidney in Health and Disease
 • Tác giả: Juan F. MachasNúñez; J. Stewart Cameron
 • Chủ đề: Medicine
 • Mô tả: 558 p.
 • Nơi xuất bản: Springer
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24374

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...