skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15
 • Tác giả: Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường
 • Chủ đề: Công nghệ gốm; Phương pháp Sol-Gel; Vật liệu Cordierit; Vật liệu mullit
 • Mô tả: Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tổng hợp gốm, quá trình tạo sol-gel của hệ gốm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất như urê, B2O3 đến quá trình tạo gốm và thiêu kết gốm. Khảo sát cấu trúc và tính chất của sản phẩm gốm Cordierit và Mullit Dùng phương pháp sol-gel nghiên cứu vật liệu gốm Cordierit và mullit để làm gốm cách điện, gốm chịu xốc nhiệt, vật liệu chịu lửa. Các loại vật liệu gốm có độ xốp trung bình có thể sử dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, tấm lọc chất lỏng ở nhiệt độ cao, làm chất nền cho công nghệ vi điện tử Gốm cordierit và mullit tạo thành có cấu trúc tinh thể, hằng số mạng, tỷ trọng gần đúng so với lý thuyết Kết quả nghiên cứu cho thấy urê có tác dụng thúc đẩy quá trình tạo sản phẩm gốm ở nhiệt độ thấp hơn so với không có phụ gia Đã khảo sát được điều kiện và thành phần hoá học các chất đầu tạo hệ sol-gel của cordierit và mullit cho thấy với tỷ lệ mol 5:4:2 và 1:3 tương ứng theo pH của dung dịch bằng 4, nhiệt độ sấy 105oC, thời gian sấy 36 giờ tạo Xerogel Đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung thiêu kết tạo gốm cordierit ở 1200oC trong 4 giờ và gốm mullit ở 1100oC trong 3 giờ
 • Năm xuất bản: 2006
 • Định dạng: 57 tr.
  application/pdf
 • Ngôn ngữ: Vietnamese
 • Số nhận dạng: Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...