skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10

Bùi, Duy Cam; Phạm, Văn Tình; Đỗ, Quang Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19641

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Xác định hàm lượng một số kim loại nặng và phóng xạ trong các nguồn nước của vùng than Quảng Ninh : Đề tài NCKH. QT.96.10
 • Tác giả: Bùi, Duy Cam; Phạm, Văn Tình; Đỗ, Quang Huy
 • Chủ đề: Hoá phân tích; Kim loại nặng; Nguồn nước; Quảng Ninh
 • Mô tả: 28 tr
  Nghiên cứu phương pháp phân tích hoá phóng xạ, kết quả phân tích kim loại nặng và phóng xạ trong nước ở vùng than Quảng Ninh và khả năng tách nó khỏi môi trường nước bằng axit humic Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Bước đầu nghiên cứu phương pháp xử lý các nguồn nước bị ô nhiềm bởi kim loại nặng và phóng xạ Hoàn thiện quy tình phân tích một số kim loại nặng và phóng xạ như: As, Hg, U. Ra trong mẫu nước Áp dụng quy trình xây dựng được và những quy trình khác để xác định hàm lượng 1 số kim loại nặng và phóng xạ trong các mẫu nước ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ kết quả thu được, cho đánh giá sơ bộ về mức độ ô nhiễm nước bởi các kim loại nặng và phóng xạ
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
 • Năm xuất bản: 2002
 • Định dạng: application/pdf
 • Ngôn ngữ: other
 • Số nhận dạng: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19641

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...