skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giữa hy vọng và lịch sử = Between hope and history : sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI

Clinton Bill

H. : CTQG., 1997 - (320.973 CLI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Giữa hy vọng và lịch sử = Between hope and history : sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI
  • Tác giả: Clinton Bill
  • Chủ đề: Chính trị; Mỹ; Quan hệ quốc tế; Thế kỷ 21
  • Mô tả: Ngoài việc giới thiệu những thành tích từ khi cầm quyền của mình, B. Clinton còn nêu lên những nhiệm vụ mà nước mỹ cần thực hiện, những thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài phải đối mặt đồng thời nhân dân Mỹ nâng cao trách nhiệm trước cộng đồng với cơ bản ba nội dung chính: Cơ hội, Trách nhiệm và cộng đồng.
  • Nơi xuất bản: H. : CTQG.
  • Năm xuất bản: 1997
  • Định dạng: 181 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...