skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diplomacy and War

Van De Mieroop, Marc

The Eastern Mediterranean in the Age of Ramesses II, Chapter 5, p.100-133

ISBN: 9781405160698 ; E-ISBN: 9780470696644 ; DOI: 10.1002/9780470696644.ch5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Diplomacy and War
 • Tác giả: Van De Mieroop, Marc
 • Chủ đề: Diplomacy ; War ; Egyptian Inability ; Personal Responsibilities ; Royal House
 • Là 1 phần của: The Eastern Mediterranean in the Age of Ramesses II, Chapter 5, p.100-133
 • Mô tả: this chapter contains section titled: great and lesser kings masters and servants among equals war
 • Nơi xuất bản: Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
 • Năm xuất bản: 2008
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN: 9781405160698 ; E-ISBN: 9780470696644 ; DOI: 10.1002/9780470696644.ch5

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...