skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism and History Education: Curricula and Textbooks in the United States and France

Hutchins, Rachel

ISBN10: 1138801577 ; ISBN13: 9781138801578 ; E-ISBN10: 1315754851 ; E-ISBN13: 9781315754857

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Nationalism and History Education: Curricula and Textbooks in the United States and France
 • Tác giả: Hutchins, Rachel
 • Chủ đề: History
 • Mô tả: History education, by nature, transmits an 'official' version of national identity. National identity is not a fixed entity, and controversy over history teaching...
 • Nhan đề liên quan: Routledge Research in International and Comparative Education 0
 • Nơi xuất bản: Routledge Ltd
 • Năm xuất bản: 2016
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN10: 1138801577 ; ISBN13: 9781138801578 ; E-ISBN10: 1315754851 ; E-ISBN13: 9781315754857

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...