skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

東北移民問題
Dongbei yi min wen ti

Wang, Haibo ; 王海波

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • 東北移民問題

 • Nhan đề:
  Dongbei yi min wen ti
 • Tác giả: Wang, Haibo ; 王海波
 • Chủ đề: Migration, Internal -- China ; Manchuria (China) -- Emigration And Immigration
 • Mô tả: Microfilm. Shanghai, China : Fudan University, 1997. on 1 microfilm reel with other items ; 35 mm
 • Nhan đề liên quan: Series: Pre-Kangzhan and Kangzhan Period Preservation Project ,microform no 97-016806
 • Nơi xuất bản: Shanghai: Zhonghua ; 上海 : 中華
 • Năm xuất bản: 1932
 • Ngôn ngữ: Chinese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...