skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comneon在3GSM大会上宣布推出高级移动软件的新版本——推出支持HSDPA的多节点3GPP Release 5协议栈——推出针对APOXI(TM)Application Framework 的ARAGON GUI Editor加快手机上市

中国科技信息 - CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION, 2006, Issue 5, pp.29-29

ISSN: 1001-8972

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Comneon在3GSM大会上宣布推出高级移动软件的新版本——推出支持HSDPA的多节点3GPP Release 5协议栈——推出针对APOXI(TM)Application Framework 的ARAGON GUI Editor加快手机上市
  • Chủ đề: Framework ; 3gsm世界大会 ; Release ; Editor ; Hsdpa ; 3gpp ; 最新版本 ; 协议栈 ; 软件 ; 多节点
  • Là 1 phần của: 中国科技信息 - CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION, 2006, Issue 5, pp.29-29
  • Mô tả: 无线软件供应商Comneon GmbH&Co.OHG 2月14日通过推出其3GPP Release 5协议栈支持HSDPA(高速下行链路分组接入),提高针对新一代移动设施的标准。Comneon 还面向移动终端推出了APOXI(TM)Application Framework(APOXI(TM)移动框架)的最新版本。其中包括强大的ARAGON Graphical User Interface Editor,并提供普通接口以钭APOXI(TM)Application Framework在2006年2月13日至16日于西班牙巴塞罗纳召开的2006年3GSM世界大会上经由英飞凌(Infineon)位于1号展厅C08展摊上展出。
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 不详
  • Số nhận dạng: ISSN: 1001-8972

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...