skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The object constraint language : precise modeling with UML

Warmer Jos B.; Kleppe Anneke G

Reading, Mass : Addison Wesley Longman, c1999. - (005.1 WAR 1999) - ISBN0201379406 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...