skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Georgii Agricolae De mensuris & ponderibus Romanorum atque Græcorum lib. V, De externis mensuris & ponderibus lib. II, Ad ea, quæ Andreas Alciatus denuo disputauit de mensuris & ponderibus, breuis defensio, lib. I, De mensuris, quibus interualla metimur lib. I, De restituendis ponderibus atq[ue] mensuris lib. I, De precio metallorum & monetis lib. III ...

Agricola, Georg

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Georgii Agricolae De mensuris & ponderibus Romanorum atque Græcorum lib. V, De externis mensuris & ponderibus lib. II, Ad ea, quæ Andreas Alciatus denuo disputauit de mensuris & ponderibus, breuis defensio, lib. I, De mensuris, quibus interualla metimur lib. I, De restituendis ponderibus atq[ue] mensuris lib. I, De precio metallorum & monetis lib. III ...
  • Tác giả: Agricola, Georg
  • Chủ đề: Alciati, Andrea, 1492-1550. De Ponderibus Et Mensuris Libellus ; Weights And Measures -- History ; Metals -- Prices ; Money
  • Mô tả: Microfilm. Cambridge, Mass., General Microfilm Co., 1968. 1 microfilm reel. 35 mm
  • Nhan đề liên quan: Series: German books before 1601,roll 99 item 4
  • Nơi xuất bản: Basileae Colophon: apud Hier. Frobenivm et Nic. Episcopium
  • Năm xuất bản: 1550
  • Ngôn ngữ: Latin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...