skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
 • Tác giả: 胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian
 • Chủ đề: 英国 ; 学前教师 ; 专业化改革 ; the UK; Preschool Teacher; Professional Reform
 • Là 1 phần của: 外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31
 • Mô tả: 专业的学前教师队伍是提高学前教育质量的关键。近年来,英国政府为提高学前教师的专业化水平出台了多项改革措施,如提高学前教师的资格水平,制定专项的学前教师培训项目,规范学前教师改革的经费投入等。其强调发挥政府及责任部门的主导作用,注重构建合理的学前教师资格体系,以及重视学前教师培训机构的建设等理念,为国际学前教师专业化改革提供了宝贵经验。
  Preschool teacher is the key to improve the quality of preschool education. In recent years, the British Government have introduced a number of policies to promote the preschool teacher reform, such as raising the level of qualification, developing the special preschool teacher training programs, and increasing the investment for the reform. Based on the analysis of reform policies, several successful experiences are made for the international preschool teacher reform.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 西南大学教育学部国际与比较教育研究所,重庆400715
 • Số nhận dạng: ISSN: 1007-8495

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...