skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các dạng toán điển hình giải tích 11 : hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Tổ hợp. Biên soạn theo chương trình phân ban mới. Rèn kĩ năng giải toán. Ổn tập và chuẩn bị cho các kì thi quốc gia ... do Bộ GD&ĐT tổ chức. Tập 1

Lê Đức

H. : ĐHQGHN , 2011 - (515 LE-Đ(1) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Các dạng toán điển hình giải tích 11 : hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Tổ hợp. Biên soạn theo chương trình phân ban mới. Rèn kĩ năng giải toán. Ổn tập và chuẩn bị cho các kì thi quốc gia ... do Bộ GD&ĐT tổ chức. Tập 1
  • Tác giả: Lê Đức
  • Chủ đề: Lớp 11; Giải tích; Toán học
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 2011
  • Định dạng: 284 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...