skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng phương pháp địa mạo và công nghệ GIS

Nguyễn Hiệu; Nguyễn An Thịnh; Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Đình Vạn; Phạm Quang Sơn; Phạm Quang Tuấn; Trần Thanh Hà; Trần Đức Việt; Đặng Văn Bào

H. : ĐHKHTN, 2007 - (551.4 NG-H 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng phương pháp địa mạo và công nghệ GIS
 • Tác giả: Nguyễn Hiệu
 • Nguyễn An Thịnh; Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Đình Vạn; Phạm Quang Sơn; Phạm Quang Tuấn; Trần Thanh Hà; Trần Đức Việt; Đặng Văn Bào
 • Chủ đề: Công cụ GIS; Lũ lụt; Lưu vực sông Thu Bồn; Địa mạo
 • Mô tả: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt : cấu trúc địa chất - thạch học, hoạt động tân kiến tạo, cổ khí hậu, điều kiện khí hậu và chế độ thủy văn hiện tại, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, các hoạt động nhân sinh khu vực nghiên cứu. Phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và các thung lũng sông riêng biệt, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa chúng để tìm những lớp thông tin ưu trội cần đưa vào phân tích trong GIS. Nghiên cứu hiện trạng và dấu vết tai biến lũ lụt, xác định một số khu vực làm điểm trọng tâm để nghiên cứu chi tiết. Đánh giá vai trò của các nhân tố đối với tai biến lũ. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất biện pháp cảnh báo lũ trên cơ sở phân tích địa mạo và sự trợ giúp của GIS để giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra trên những bộ phận hình thái khác nhau của lưu vực sông Thu Bồn
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 168 tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...