skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62.46.30.01

Lê Ngọc Xuân; Nguyễn Hữu Công Người hướng dẫn; Phạm Kỳ Anh Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2007 - (515 LE-X 2007)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62.46.30.01
 • Tác giả: Lê Ngọc Xuân
 • Nguyễn Hữu Công Người hướng dẫn; Phạm Kỳ Anh Người hướng dẫn
 • Chủ đề: Giải tích; Phương pháp lặp song song; Phương trình vi phân; Toán học
 • Mô tả: Trình bày các khái niệm, các kết quả nghiên cứu chính về các phương pháp Runge Kutta (RK). Khảo sát lược đồ lặp song song dự báo-hiệu chỉnh dựa trên phương pháp hiệu chỉnh RK dạng trùng khớp giải bài toán. Đồng thời trình bày phương pháp lặp song song giả RK hai bước, các điều kiện cấp cho công thức dự báo, tốc độ hội tụ, miền ổn định và tiến hành các thử nghiệm số khi so sánh với các phương pháp song song và phương pháp tuần tự. Đề xuất phương pháp lặp song song dự báo hiệu chỉnh dựa trên các phương pháp hiệu chỉnh Runge-Kutta dạng trùng khớp liên tục để giải bài toán giá trị đầu không cương (IVP) cho hệ phương trình vi phân thường cấp một (ODE)
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 85 tr. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...