skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Organizing marketing activities for Vietnamese-Owned automobile assemblers in the present development process of Vietnamese economy : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Do Viet Duong; Nguyen Ngoc Anh người hướng dẫn; Nguyen Viet Anh người hướng dẫn

H. : HSB, 2007 - (658.8 DO-D 2007)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Organizing marketing activities for Vietnamese-Owned automobile assemblers in the present development process of Vietnamese economy : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
 • Tác giả: Do Viet Duong
 • Nguyen Ngoc Anh người hướng dẫn; Nguyen Viet Anh người hướng dẫn
 • Chủ đề: Marketing; Sản xuất ô tô; Tiếp thị sản phẩm; Business Administration; Marketing -- Management
 • Mô tả: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Marketing và các hoạt động của nó trong các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất ôtô nói riêng, từ đó phân tích thực trạng việc tổ chức hoạt động Marketing của các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô Việt Nam nhằm đánh giá kết quả của hoạt động này. Phân tích những thành công cũng như hạn chế, nhận dạng các nguyên nhân để khắc phục, đồng thời xây dựng mô hình chuẩn cho các hoạt động Marketing ngành ôtô
 • Nơi xuất bản: H. : HSB
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 105 p. + CD-ROM.
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...