skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cơ giới hoá và điện khí hoá nông nghiệp. Tập 1

Tư Hoàn Người dịch

H. : Khoa học, 1963 - (631 COG(1) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Cơ giới hoá và điện khí hoá nông nghiệp. Tập 1
  • Tác giả: Tư Hoàn Người dịch
  • Chủ đề: Cơ giới hoá; Máy kéo; Máy làm đất; Nông nghiệp; Điện khí hoá
  • Mô tả: Các phần chủ yếu của máy kéo và cách sử dụng; Các loại máy phục vụ nông nghiệp như máy làm đất, máy bón phân; Cơ giới hoá việc gieo trồng và chăm bón, các máy thu hoạch ngô và củ cải đường.
  • Nơi xuất bản: H. : Khoa học
  • Năm xuất bản: 1963
  • Định dạng: 378 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...