skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nutrition for healthy living

Schiff Wendy.

New York, NY : McGraw-Hill Education, [2016] - (612.3 SCH 2016) - ISBN9780078021381 (alk. paper);ISBN0078021383 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Nutrition for healthy living
  • Tác giả: Schiff Wendy.
  • Chủ đề: Human nutrition -- Textbooks; Dinh dưỡng; Hệ tiêu hóa
  • Nơi xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 1 volume (various pagings) : color illustrations ; 28 cm.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN9780078021381 (alk. paper);ISBN0078021383 (alk. paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...