skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ước lượng Gradient cho phương trình khuếch tán phi tuyến trên đa tạp Riemann : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Đỗ Thị Hạnh; Nguyễn Thạc Dũng người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.56 ĐO-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...