skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 20

Nguyễn Hương Lý; Cng Ty người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.151 NG-L 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 20
 • Tác giả: Nguyễn Hương Lý
 • Cng Ty người hướng dẫn
 • Chủ đề: n tr kinh doanh 0; n tch ti chnh 0; i chnh 0; iness Administration 0; porations -- Finance1
 • Mô tả: Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính nói chung và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nói riêng. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không Việt Nam. Đưa ra một số nhận xét và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại doanh nghiệp. 0
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...