skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychological science

Gazzaniga Michael S

New York : W. W. Norton & Co., c2007. - (150 PSY 2007) - ISBN9780393929621;ISBN0393929620

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Psychological science
  • Tác giả: Gazzaniga Michael S
  • Chủ đề: Psychology -- Textbooks; Tâm lý học
  • Nơi xuất bản: New York : W. W. Norton & Co.
  • Năm xuất bản: c2007
  • Định dạng: xlvii, 707, [ 91] p. : col. ill. ; 28 cm..
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN9780393929621;ISBN0393929620

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...