skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các dạng toán điển hình đại số - giải tích 11 : biên soạn theo chương trình SGK phân ban mới. Rèn kĩ năng giải toán. Ôn tập và chuẩn bị cho các kì thi quốc gia ... do Bộ GD&ĐT tổ chức. Xác suất. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Giới hạn. Đạo hàm. Tập 2

Lê Đức

H. : ĐHQGHN , 2011 - (515 LE-Đ(2) 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Các dạng toán điển hình đại số - giải tích 11 : biên soạn theo chương trình SGK phân ban mới. Rèn kĩ năng giải toán. Ôn tập và chuẩn bị cho các kì thi quốc gia ... do Bộ GD&ĐT tổ chức. Xác suất. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Giới hạn. Đạo hàm. Tập 2
  • Tác giả: Lê Đức
  • Chủ đề: Toán học; Đại số; Giải tích; Lớp 11
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 2011
  • Định dạng: 263 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...